اداره برنامه ریزی و بودجه


 

نام و نام خانوادگی : محمد صادقی

سمت کامل :رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

میزان سابقه کار :21 سال

تلفن و فکس : 34134072

ایمیل :sadeghi352@ yahoo.com

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده