مدیریت مسکن و ساختمان


 

نام و نام خانوادگی : مجتبی قادری

سمت کامل :مدیر مسکن و ساختمان

مدرک و رشته تحصیلی :

میزان سابقه کار :

تلفن و فکس :

ایمیل :

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده