پیوندها

 

 

 

 

User login

پرچم جمهوري اسلامي + + * برفروبي دهه فجرl hwd

اخبار ترابری

علي قاسمي به سمت سرپرست مديريت توسعه منابع اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي منصوب گرديد

طي ابلاغي كه از سوي  مهندس نصراله نژادمدير كل راه وشهرسازي استان مركزي  صادر گرديد آقاي علي قاسمي به سمت سرپرست مديريت توسعه ومنابع اين اداره كل منصوب شد.

درمتن اين ابلاغ آمده است كه با توجه به تخصص وتجارب جنابعالي بموجب اين ابلاغ بعنوان سرپرست مديريت توسعه منابع اداره كل منصوب ميشويد.اميد است با اتكال به خداوند واستفاده از توان وامكانات موجود در انجام امور محوله وپيشبرد اهداف سازماني در راستاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق ومويد باشيد.

تصویب 12طرح تولیدی، خدماتی و رفاهی در دوازدهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی

 جلسه کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار وبا حضورمدير كل راه وشهرسازي استان مركزي ومديريت شهرسازي ومعماري اداره كل راه وشهرسازي استان و..... برگزارگرديد و مجوز لازم برای اجرای  12 طرح صنعتی، تولیدی،آموزشی، خدماتی و رفاهی در سطح استان صادر شد.

اطلاعيه مهم بازگشايي پاكات مناقصه 93/4

باطلاع كليه پيمانكاران محترم ميرسانيم با عنايت به جابجايي روز بازگشايي پاكتهاي ج مناقصه 93/4 كه در مورخ 93/6/9 لغوگرديده بود در چهارشنبه 93/6/12 ساعت 8 برگزار خواهد شد.

نصراله نژاد به سمت عضو هيات مديره شركت عمران شهر جديداميركبيرمنصوب گرديد

  به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي طي حكمي از سوي شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد نصراله نژاد مديركل راه وشهرسازي استان مركزي به سمت عضو هيات مديره شركت  عمران شهر جديداميركبيرمنصوب گرديد .

 

طباخها از محور هاي شهرستان ساوه وزرنديه بازديد نمود

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي طباخها از مديران معاونت راهبردي رياست جمهوري به اتفاق خانم ميرگلوبيات نماينده مردم شريف ساوه وزرنديه در مجلس شوراي اسلامي وكردي فرماندار زرنديه وهمچنين نصراله نژاد مديركل راه وشهرسازي استان مركزي بهمراه جمعي از مسئولين شهرستان از محورهاي تهران-ساوه واخترآباد به زاويه ومحور مامونيه به خشكرود بازديد نمودند.

نصراله نژاد در طي اين بازديد گفت:مقرر شده است كه جهت بهسازي وتعريض محورهاي شهرستانهاي ساوه وزرنديه مبالغي تخصيص يابد واعتبارات مذكور در عمران وبهسازي محورهاي شهرستانهاي ياد شده بكار گرفته شود.

افتتاح پروژه بهسازي وروكش آسفالت بزرگراه دليجان-اصفهان وكمربندي غربي دليجان در پايان هفته دولت

مقارن با آخرين روز از هفته دولت با حضورمقيمي استاندار استان مركزي وسليمي نمانده مردم محلات ودليجان در مجلس شوراي اسلامي ونصراله نژادمديركل راه وشهرسازي استان مركزي وجمعي از مديران استان وشهرستان دليجان بهسازي وروكش آسفالت بزرگراه دليجان به اصفهان وكمربندي غربي دليجان بهره برداري رسيد.

پروژه روكش آسفالت محور ميلاجرد به خنداب در هفته دولت به اتمام رسيد

روكش آسفالت محور ميلاجرد به خنداب با حضور استاندار استان مركزي ومدير كل راه وشهرسازي استان وجمعي از مديران ومسئولين شهرستان به بهره برداري رسيد.

پروژه زيرسازي وآسفالت محور موسي آباد شهرستان زرنديه در هفته دولت افتتاح شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل ر اه وشهرسازي استان مركزي در سومين روز از هفته دولت زير سازي وآسفالت محور موسي آبادبه  طول 17 كيلومتروعرض 6متروحجم آسفالت 20 هزار تن به اتمام رسيدو باحضورفرماندار زرنديه ومدير كل راه وشهرسازي استان وجمعي از مسئولين اين شهرستان قابل بهره برداري شد.