پیوندها

 

 

 

 

User login

روزخبر نگار آزمون نظام کاردانی ساختمان راهسازی سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی. سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی سفر یک روزه وزیر راه وشهر سازی به استان مرکزی

اخبار ترابری

بهسازي 14كيلومتراز محور خمين-شازند

مدير كل راه وشهر سازي استان مركزي از بهسازي 14كيلومتر از محورخمين _ شازند خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهر سازي استان مركزي ،نصراله نژادگفت:14كيلومتر ازمحور خمين _شازند با اختصاص 85ميليارد ريال درحال بهسازي مي باشد.

ايمن سازي راههاي شهرستان تفرش

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي

مهندس مجتبي معصومي رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان تفرش با اعلام اين خبر گفت: از ابتداء سال جاري در راستاي تحقق اهداف اداره كل راه وشهر سازي استان وبه منظور ارتقاي سطح ايمني تردد وكاهش تصادفات در محورهاي مواصلاتي اين اداره حذف نقاط پر حادثه را شروع ودردست اقدام دارد.

 

معرفي سرپرست اداره راه وشهر سازي شهرستان دليجان

سرپرست اداره راه وشهرسازي شهرستان دليجان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهر سازي استان مركزي، با صدور حكمي از سوي مدير كل راه وشهرسازي استان مركزي آقاي مازيار عسگري با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره راه وشهرسازي شهرستان دليجان منصوب شد وازتلاشها و زحمات آقاي محمد سرلك قدر داني كرد.

بازديد مجري ويژه وقائم مقام وزيردر طرح مسكن مهر از پروژه هاي مسكن مهر استان مركزي

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي

مهندس مهر آبادي قائم مقام وزيرراه وشهرسازي در طرح مسكن مهر در سفر يكروزه خود به استان مركزي با حضور مدير كل راه وشهرسازي ،آصفري نماينده محترم مردم اراك، خنداب وكميجان  در مجلس شوراي اسلامي،معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي،نمايندگان محترم مردم شازند ، محلات ودليجان در مجلس شوراي اسلامي وديگر مسئولين محلي از پروژه هاي مسكن مهر شهرهاي اراك ،مهاجران، محلات ودليجان بازديد كردند.

 

اقدامات اداره راه وشهرسازي شهرستان اراك تشريح شد

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي

 مهندس مهدي رمضاني  رئيس  اداره راه و شهرسازی شهرستان  اراک از برنامه هاي آن اداره  خبر داد و گفت:

رئيس اداره راه و شهرسازی شهرستان شازند از انجام عمليات تعريض و زيرسازی محور سرسختي به محور اصلی ازنا خبر داد

روابط  عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي

مهرداد شيخی رئيس اداره راه و شهرسازی شازندگفت: انجام عمليات زيرسازی محور روستاي  سرسختی به محور اصلی شازند - ازنا بطول 1.5كيلومتروعرض11متروحجم خاکريزی8250 مترمکعب درحال انجام است.

بازديدمعاون امور عمراني استانداري مركزي از پروژه های مسکونی راه و شهرسازی

روابط عمومی اداره كل  راه و شهرسازی استان مركزي


مهدی زنديه وکيلی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری مرکزی به اتفاق مديرکل راه و شهرسازی و مديرعامل شرکت عمران شهر جديد اميركبير از پروژه های در دست ساخت مسکن مهر واقع در شهر مهاجران بازديد کردند.

رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان آشتيان ازبرنامه هاي دردست اقدام آن اداره خبر داد

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان مركزي

مهندس احمد مرزبان رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان آشتيان ازشروع و  اجراي 4 پروژه در حوزه استحفاظي آن اداره از ابتداي سال جاري خبر داد.

جلسه كارگروه امور زير بنايي وشهرسازي استان مركزي برگزار شد

روابط عمومي اداره كل راه وشهر سازي استان مركزي

در تاريخ 94/2/22جلسه اي  به رياست معاونت امور عمراني استانداري وبا حضور نصراله نژاد مدير كل راه وشهرسازي استان مركزي ،هاشمي پور مدير شهر سازي ومعماري و ساير اعضا به منظور بررسي طرح جامع كلانشهر اراك   برگزار شد.

سرپرست روابط عمومي اداره كل راه وشهر سازي استان مركزي منصوب شد

روابط عمومي اداره كل راه وشهر سازي استان مركزي

با صدور حكمي از سوي مدير كل راه وشهرسازي استان مركزي آقاي يحيي كمال آبادي به عنوان سرپرست اداره روابط عمومي منصوب شد.