پیوندها

 

 

 

 

User login

پرچم جمهوري اسلامي + + * برفروبي دهه فجرl hwd 11-12مهرماه 94 تهران-ايران    مركز همايش هاي بين المللي صدا وسيما

اخبار ترابری

متقاضيان مسكن مهر در دريافت دفترچه فروش اقساطي مسكن خود تعلل نكنند

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

توديع و معارفه سرپرست جديد اداره راه و شهرسازي شهرستان خنداب

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

در مورخ سه شنبه 11/9/93 در جلسه شوراي اداري شهرستان خنداب با حضور فرماندار  ،امام جمعه ، برخي مسئولين اداره كل راه و شهرسازي استان وروساي ادارات شهرستان از خدمات پورساكي سرپرست قبلي اداره راه و شهرسازي خنداب تقدير ومهندس انعامي به عنوان سرپرست جديد اين اداره معرفي گرديد.

زير سازي و آسفالت راه روستاي مصرلو از توابع شهرستان شازند

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

 اجراي زير سازي و آسفالت جاده روستاي مصرلو از بخش سربند شهرستان شازند با مشخصات راه روستايي به طول1800 متر و عرض 7/5 متر مورد بهره برداري قرار گرفت .براي ساخت اين راه روستايي مبلغ 5500 ميليون ريال (پانصد و پنجاه ميليون تومان) هزينه شده است. با بهره برداري از اين راه روستايي تعداد 20 خانوار با جمعيتي بالغ بر 70 نفر از راه مناسب بهرمند شدند.به گزارش رييس اداره راه روستايي آسفالت راههاي روستايي با جمعيت بيش از 20 خانوار از اولويت هاي اين اداره كل مي باشد.

آسفالت جاده روستايي باجگيران از توابع شهرستان شازند

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

  آسفالت جاده روستاي باجگيران از بخش سربند شهرستان شازند با مشخصات راه روستايي  بطول 1300 مترو عرض 5/5 متر مورد بهره برداري قرار گرفت .براي ساخت اين راه روستايي مبلغ 2000 ميليون ريال (دويست ميليون تومان) هزينه شده است . با بهره برداري از اين جاده روستايي تعداد 22 خانوار از راه آسفالته  مناسب بهره مند شدند .

تقدير و تشكراز عملكردرئيس اداره حقوقي ارزيابي خسارات و واگذاري اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

 مدير كل  دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي طي نامه اي از عملكرد شايسته آقاي علي ملك محمدي رئيس اداره حقوقي و ارزيابي خسارات و واگذاري در رابطه با ارايه مشاوره حقوقي  به مديران و روساي تابعه ادارات راه و شهرسازي استان مركزي و نيز حمايت قضايي در محاكم قضايي و از طرفي اهميت و حساسيت پرونده هاي حقوقي و ايجاد هماهنگي با دادگستري استان مركزي در جهت حفظ و دفاع از حقوق اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي   تقدير و تشكر بعمل آورد.

قهرماني تيم واليبال مديريت حراست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

ميلاجرد – قهاوند – همدان – كاهش 30 كيلومتري مسافت

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

تصويب طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده سنجان اراك در كميسيون ماده پنج

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي