پرسش های متداول

ايا جاده هاي حاشيه شهر ها در حوزه كاري اداره كل راه و شهرسازي ميباشد؟

در صورتي كه جاده در داخل شهر قرار گرفته باشد از طريق شهرداري منطقه مربوطه پيگيري ميگردد و در صورت قرار گرفتن جاده در خارج از محدوده شهر ،جاده هادر حوزه وظايف اداره كل راه وشهرسازي  مي باشد.

ايا نصب و كنترل دوربينهاي نامحسوس كنترل سرعت در حيطه وظايف راه وشهرسازي ميباشد؟

خير دوربينهاي كنترل سرعت توسط پليس راهور كنترل ميشوند

ايا ترمينال مسافربري ويا پايانه حمل و نقل كالا زيرمجموعه اداره كل راه وشهرسازي هستند؟

خير هر دو زير مجموعه سازمان حمل و نقل و پايانه ها ميباشند.

فعاليتهاي اساسي اداره كل راه وشهرسازي چيست ؟

- نگهداري راههاي ارتباطي حوزه استحفاظي استان شامل: آزادراهها- بزرگراهها- راههاي اصلي، فرعي و روستايي.

- مطالعه، احداث و توسعه شبكه راههاي استان بر اساس استانداردهاي تعيين شده و موافقتنامه هاي مبادله شده در استان.

- بهسازي و انجام روكش آسفالت راههاي حوزه استحفاظي استان .

- انجام امور مربوط به ايمن سازي جاده هاي حوزه استحفاظي به منظور برقراري عبور و مرور ايمن و روان وسائط نقليه.

- حفظ حريم قانوني راهها و خلع يد از متجاوزين به حريم راهها بر اساس مقررات مربوطه.

- نگهداري و انجام تعميرات در راههاي ارتباطي حوزه استحفاظي.

 

 

 

منوی اصلی

گالری تصاویر

سامانه شهراه

آرشیو اخبار

 

شمارنده